Urząd

kontrola

Kontrola: 14.04.2014 - 17.04.2014

Organ Kontrolujący: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - oddział w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Trzepowie
Okres trwania kontroli: 
poniedziałek, 14 Kwietnia, 2014 do czwartek, 17 Kwietnia, 2014

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)