Urząd

kontrola

Kontrola: 01.04.2014 - 09.04.2014

Organ Kontrolujący: 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
Przeciwdziałanie eutrofizacji antropogenicznej Jeziora Przywidzkiego
Okres trwania kontroli: 
wtorek, 1 Kwietnia, 2014 do środa, 9 Kwietnia, 2014

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)