Urząd

kontrola

Kontrola: 17.03.2014 - 14.04.2014

Organ Kontrolujący: 
Grupa Doradczo-Audytorska Polska Sp. z o.o.
Przedmiot kontroli: 
Szkoła Podstawowa w Pomlewie
Okres trwania kontroli: 
poniedziałek, 17 Marca, 2014 do poniedziałek, 14 Kwietnia, 2014

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)