Urząd

kontrola

Kontrola: 23.06.2014 - 23.06.2014

Organ Kontrolujący: 
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Przedmiot kontroli: 
przygotowanie UG Przywidz do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznych zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Okres trwania kontroli: 
poniedziałek, 23 Czerwca, 2014