Urząd

kontrola

Kontrola: 01.10.2018 - 26.10.2018

Organ Kontrolujący: 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Przywidzu
Okres trwania kontroli: 
poniedziałek, 1 Października, 2018 do piątek, 26 Października, 2018