Urząd

kontrola

Kontrola: 08.10.2012 - 31.10.2012

Organ Kontrolujący: 
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Przedmiot kontroli: 
Oczyszczalnia ścieków w Przywidzu
Okres trwania kontroli: 
poniedziałek, 8 Października, 2012 do środa, 31 Października, 2012

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)