Urząd

kontrola

Kontrola: 31.01.2013 - 31.01.2013

Organ Kontrolujący: 
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Gdańsk
Przedmiot kontroli: 
Realizacja umowy nieodpłatnego przekazania działki 3/8 oraz 3/10 w obrębie Miłowo
Okres trwania kontroli: 
czwartek, 31 Stycznia, 2013

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)