Urząd

kontrola

Kontrola: 07.03.2013 - 20.03.2013

Organ Kontrolujący: 
Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektorat Pracy Oddział w Malborku
Przedmiot kontroli: 
Prawna ochrona pracy. Bhp - wybrane zagadnienia.
Okres trwania kontroli: 
czwartek, 7 Marca, 2013 do środa, 20 Marca, 2013

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)