Urząd

kontrola

Kontrola: 23.12.2019 - 23.12.2019

Organ Kontrolujący: 
Wojewoda Pomorski
Przedmiot kontroli: 
Kontrola problemowa realizacji zadań dot. organizacji służby zdrowia na potrzeby obronne państwa
Okres trwania kontroli: 
poniedziałek, 23 Grudnia, 2019
Protokół z kontroli: