Urząd

kontrola

Kontrola: 01.09.2020 - 09.09.2020

Organ Kontrolujący: 
Wojewoda Pomorski
Przedmiot kontroli: 
Prawidłowość wykorzystania o rozliczenia dotacji otzrymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
Okres trwania kontroli: 
wtorek, 1 Września, 2020 do środa, 9 Września, 2020
Protokół z kontroli: