Urząd

kontrola

Kontrola: 12.07.2021 - 16.11.2021

Organ Kontrolujący: 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
Kontrola kompleksowa gminy Przywidz w Urzędzie Gminy w Przywidzu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Kontrolą objęto lata 2017 – 2020 i w miarę potrzeb inne okresy.
Okres trwania kontroli: 
poniedziałek, 12 Lipca, 2021 do wtorek, 16 Listopada, 2021