Urząd

kontrola

Kontrola: 28.02.2013 - 28.02.2013

Organ Kontrolujący: 
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Polityki Społecznej
Przedmiot kontroli: 
Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.
Okres trwania kontroli: 
czwartek, 28 Lutego, 2013

Kontrola przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przywidzu.

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)