Urząd

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Gminy Przywidz

Tytuł Organ Kontrolujący
Kontrola: 23.06.2014 - 23.06.2014 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Wydział...
Kontrola: 14.04.2014 - 17.04.2014 Zakład Ubezpieczeń Społecznych - oddział w Gdańsku
Kontrola: 09.04.2014 - 09.04.2014 Archiwum Państwowe w Gdańsku
Kontrola: 09.04.2014 - 09.04.2014 Archiwum Państwowe w Gdańsku
Kontrola: 01.04.2014 - 09.04.2014 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
Kontrola: 17.03.2014 - 14.04.2014 Grupa Doradczo-Audytorska Polska Sp. z o.o.
Kontrola: 17.03.2014 - 14.04.2014 Grupa Doradczo-Audytorska Polska Sp. z o.o.
Kontrola: 21.11.2013 - 21.11.2013 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Oddział Inwestycji...
Kontrola: 28.06.2013 - 11.07.2013 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Wydział Finansów i...
Kontrola: 29.04.2013 - 06.09.2013 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku - Wydział Kontroli...
Kontrola: 27.03.2013 - 27.03.2013 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Polityki...
Kontrola: 07.03.2013 - 20.03.2013 Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektorat Pracy Oddział w...
Kontrola: 28.02.2013 - 28.02.2013 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Polityki...
Kontrola: 31.01.2013 - 31.01.2013 Agencja Nieruchomości Rolnych OT Gdańsk
Kontrola: 08.10.2012 - 31.10.2012 Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Strony