Urząd

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Gminy Przywidz

Tytuł Organ Kontrolujący
Kontrola: 02.03.2010 - 31.03.2010 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Kontrola: 20.01.2009 - 22.05.2009 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Kontrola: 12.01.2007 - 08.03.2007 Najwyższa Izba Kontroli

Strony