Urząd

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP - w trakcie opracowania:

Obręb ewidencyjny MPZP Faza projektu

TRZEPOWO

Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/237/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
 

Projekt planu

w trakcie uzgodnień

 

PIEKŁO IV

w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrebu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz

 

Uchwała Nr XXI/178/2020

z dnia 18 grudnia 2020 roku

Projekt planu

w trakcie uzgodnień

 

POMLEWO IV

w rejonie ulicy Wyżynnej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXVI/220/2021

z dnia 9 czerwca 2021 roku

Projekt planu

w trakcie uzgodnień

 

TRZEPOWO

Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz

 

Uchwała Nr XXXIII/237/2014

z dnia 28 marca 2014 roku

Wyłożenie projektu planu w dniach 11.05.2022 r. – 01.06.2022 r. dyskusja publiczna 25.05.2022 r. o godz. 15.10 na patio w Hali Arena Przywidz.

Uwagi do 15.06.2022 r.

OBWIESZCZENIE

MPZP Trzepowo I

Zał. 1

Prognoza

PIEKŁO IV

w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz

 

Uchwała Nr XXI/178/2020

z dnia 18 grudnia 2020 roku

Wyłożenie projektu planu w dniach 11.05.2022 r. – 01.06.2022 r. dyskusja publiczna 25.05.2022 r. o godz. 14.45 na patio w Hali Arena Przywidz.

Uwagi do 15.06.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE 

MPZP Piekło IV

Zał. 1

Prognoza

Zał. 2 prognoza

Zał. 3 prognoza

POMLEWO IV

w rejonie ulicy Wyżynnej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz

 

Uchwała Nr XXVI/220/2021

z dnia 9 czerwca 2021 roku

Wyłożenie projektu planu w dniach 11.05.2022 r. – 01.06.2022 r. dyskusja publiczna 25.05.2022 r. o godz. 14.30 na patio w Hali Arena Przywidz.

Uwagi do 15.06.2022 r.

OBWIESZCZENIE

MPZP Pomlewo IV

Zał. 1

Prognoza