Urząd

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP - w trakcie opracowania:

Obręb ewidencyjny MPZP Faza projektu

POMLEWO V

w rejonie ulicy Szkolnej i Sosnowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXX/301/2022

z dnia 28 czerwca 2022 roku

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 09.02.2023 r. – 02.03.2023 r.

dyskusja publiczna 22.02.2023 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy.

Uwagi do 16.03.2023 r.

OBWIESZCZENIE

POMLEWO VI

w rejonie ulicy Sosnowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXX/302/2022

z dnia 28 czerwca 2022 roku

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 09.02.2023 r. – 02.03.2023 r.

dyskusja publiczna 22.02.2023 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy.

Uwagi do 16.03.2023 r.

OBWIESZCZENIE

 

HUTA DOLNA III

w rejonie ulicy Żurawi Trakt, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Huta Dolna, gmina Przywidz

Uchwała Nr XL/314/2022

z dnia 28 września 2022 r.

Projekt planu

w trakcie opracowania

 

BOROWINA I

w rejonie ulic Długiej i Skarszewskiej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Borowina, Gmina Przywidz

Uchwała Nr XL/313/2022

z dnia 28 września 2022 r.

Projekt planu

w trakcie opracowania