Urząd

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP - w trakcie opracowania:

Obręb ewidencyjny MPZP Faza projektu

TRZEPOWO

Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/237/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
 

Projekt planu
w trakcie opracowania
 

MIŁOWO

Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/271/2018

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Projekt planu

w trakcie uzgodnień

MARSZEWSKA GÓRA

Marszewska Góra II w rejonie ul. Głównej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz

 

Uchwała Nr XVII/127/2020

z dnia 17 kwietnia 2020 roku

Projekt planu

na etapie rozpatrywania uwag

 

PIEKŁO GÓRNE

w rejonie ul. Kaszubskiej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz

 

Uchwała Nr XVII/128/2020

z dnia 17 kwietnia 2020 roku

    Projekt planu
w trakcie powtórnych uzgodnień

HUTA DOLNA II

w rejonie ulicy Żurawi Trakt i ulicy Dąbrowy,
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Huta Dolna, gmina Przywidz

Uchwała Nr XX/158/2020

z dnia 30 listopada 2020 roku

Możliwość składania wniosków
do planu do dnia 04.01.2021 r

OBWIESZCZENIE

POMLEWO III

w rejonie ulicy Łąkowej i ulicy Kasztanowej,
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XX/159/2020

z dnia 30 listopada 2020 roku

Możliwość składania wniosków
do planu do dnia 04.01.2021 r

OBWIESZCZENIE