Urząd

zestawienie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [mpzp]:

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - MPZP:

Obręb ewidencyjny MPZP Uchwała Rady Gminy Publikacja Załącznik graficzny Uwagi
Przywidz dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Przywidz VII/66/07 z dnia 25.05.2007r., załącznik nr 2, załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 123, poz.2180 z dnia 01.08.2007r. Przywidz
Przywidz dla fragmentu miejscowości Przywidz (obręb ewidencyjny Przywidz, Gmina Przywidz) XXXIX/280/09 z dnia 12.11.2009r., załącznik nr 2, załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 27, poz.471 z dnia 23.02.2010r. Przywidz
Przywidz dla fragmentu wsi Gromadzin w obrębie Przywidz oraz działki nr 234/4 (po podziale nr 234/6 i nr 234/7) i 222/4 położonej w Przywidzu III/8/2010 z dnia 29.12.2010 r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 23, poz.509 z dnia 25.02.2011r. Przywidz
Przywidz dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz XXXVI/257/2014 z dnia 18.06.2014 r., załącznik nr 2, załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj. z 2014, poz. 2621 z dnia 29.07.2014 r. Przywidz
Przywidz zmiana MPZP dla fragmentu miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz VII/38/2015 z dnia 17.06.2015 r. Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25.08.2015 r.poz.2702 Przywidz
Przywidz Przywidz II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz Uchwała Nr XXXIII/267/2018 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 czewca 2018r., Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 22.08.2018 r.poz.3389
Przywidz Przywidz III dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz XXXIV/277/2018 z dnia 27.09.2018 r., Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 21.12.2018 r.poz. 5211 Przywidz 1A, Przywidz 1B
Przywidz Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem zabudowy od rzek i jezior, w obrębie geodezyjnym Przywidz, gmina Przywidz XX/160/2020 z dnia 30.11.2020 r. Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 04.02.2021r. poz. 437 Przywidz IV
Przywidz Przywidz V w rejonie ul. Gdańskiej i ul. Tartacznej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz XX/157/2020 z dnia 30.11.2020 r. XX/157/2020 z dnia 30.11.2020 r. Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 04.02.2021r. poz. 436 Przywidz V
Pomlewo dla fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 205, 206/8, 207/22 XX/211/05 z dnia 10.02.2005 r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 71, poz.1360 z dnia 21.07.2005r. Pomlewo
Pomlewo dla fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 225/3, 225/4, 225/6, 225/7, 225/8, 225/10, 225/11, 225/12 XX/212/05 z dnia 10.02.2005 r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 71, poz.1361 z dnia 21.07.2005r. Pomlewo
Pomlewo dla fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 200/1, 200/4, 200/7 XX/210/05 z dnia 10.02.2005 r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 71, poz.1362 z dnia 21.07.2005r. Pomlewo
Pomlewo fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 59 i 61/2 XX/204/05 z dnia 10.02.2005 r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 107, poz.2156 z dnia 04.11.2005r. Pomlewo
Pomlewo dla fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działki nr 116/38 XX/205/05 z dnia 10.02.2005 r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 107, poz.2157 z dnia 04.11.2005r. Pomlewo
Pomlewo dla fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działki nr 149/5 XX/206/05 z dnia 10.02.2005 r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 107, poz.2158 z dnia 04.11.2005r. Pomlewo
Pomlewo dla fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 179 i 180/4 XX/207/05 z dnia 10.02.2005 r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 107, poz.2159 z dnia 04.11.2005r. Pomlewo
Pomlewo dla fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działki nr 185/5 XX/208/05 z dnia 10.02.2005 r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 107, poz.2160 z dnia 04.11.2005r. Pomlewo
Pomlewo dla fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 186/3, 186/4, 186/5, 242/2 XX/209/05 z dnia 10.02.2005 r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 107, poz.2161 z dnia 04.11.2005r. Pomlewo
Pomlewo dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Pomlewo VII/68/07 z dnia 25.05.2007r., załącznik nr 2, załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 125, poz.2246 z dnia 06.08.2007r. Pomlewo
Pomlewo dla fragmentu obrębu Pomlewo stanowiącego dz. nr 59, 60, 61/4 XXXIX/281/09 z dnia 12.11.2009r., załącznik nr 2, załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 29, poz.489 z dnia 01.03.2010r. Pomlewo

Strony