Urząd

zestawienie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [mpzp]:

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - MPZP:

Obręb ewidencyjny MPZP Uchwała Rady Gminy Publikacja Załącznik graficzny Uwagi
Pomlewo Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo gmina Przywidz Uchwała Nr VII/48/2019 z dnia 24.04.2019r., Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 04.06.2019 r.poz.2770 Załacznik nr 1
Pomlewo Pomlewo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz Uchwała Nr XII/76/2019 z dnia 25.09.2019r. Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 29.10.2019r., poz. 4749 Pomlewo
Pomlewo Pomlewo III w rejonie ulicy Łąkowej i ulicy Kasztanowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz XXX/238/2021 z dnia 15.11.2021 r Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 27.12.2021 r., poz. 5106 Załącznik graficzny nr 1
Pomlewo zmiana Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz XXXV/283/2022 z dnia 31.03.2022 r., Załącznik nr 1, Załacznik nr 2, Załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 24.05.2022 r., poz. 1996
Pomlewo Pomlewo IV w rejonie ulicy Wyżynnej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz XXXVIII/300/2022 z dnia 28.06.2022 r., Załącznik nr 2, Załacznik nr 3, Załącznik nr 4 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 24.08.2022 r., poz. 3199 Pomlewo IV
Borowina dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Borowina X/98/07 z dnia 26.10.2007r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 16, poz.405 z dnia 29.02.2008r. Borowina 1_1, Borowina 1_2, Borowina 1_3
Jodłowno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Jodłowno XI/114/2007 z dnia 14.12.2007r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 30, poz.906 z dnia 23.04.2008r. Jodłowno
Jodłowno dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia XVI/114/2016 z dnia 22.06.2016 r. Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 22.07.2016 r., poz. 2632 rysunek linia 400kV
Jodłowno Jodłowno I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Jodłowno, gmina Przywidz IX/62/2019 z dnia 27.06.2019, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom z dnia 08.08.2019r., poz. 3762 Załącznik nr 1
Jodłowno Jodłowno II w rejonie ulicy Polnej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Jodłowno, gmina Przywidz XXXV/282/2022 z dnia 31.03.2022 r., Załącznik nr 2, Załacznik nr 3, Załącznik nr 4 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 26.05.2022 r., poz. 2068 Jodłowno II
Marszewska Góra dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra VII/69/07 z dnia 25.05.2007r., załącznik nr 2, załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 125, poz.2247 z dnia 06.08.2007r. Marszewska Góra A_1, Marszewska Góra A_2, Marszewska Góra A_3, Marszewska Góra A_4, Marszewska Góra B_1, Marszewska Góra B_2, Marszewska Góra C_1, Marszewska Góra C_2, Marszewska Góra C_3, Marszewska Góra C_4, Marszewska Góra C_5
Marszewska Góra Zmiana dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra, gm. Przywidz XXVIII/221/2017 z dnia 15.11.2017r., Załącznik NR 2, Załącznik NR 3 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 16.01.2018 r., poz.178 Załącznik graficzny NR 1
Marszewska Góra Marszewska Góra II w rejonie ul. Głównej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz XXII/179/2021 z dnia 29.01.2021 r., Załącznik nr 2, Załacznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 02.03.2021 r., poz. 812 Załącznik graficzny nr 1
Michalin dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Michalin VIII/75/2007 z dnia 04.07.2007r., załącznik nr 2, załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 146, poz.2760 z dnia 24.10.2007r. Michalin A_1, Michalin A_2, Michalin B_1, Michalin B_2, Michalin B_3, Michalin C_1, Michalin C_2, Michalin C_3, Michalin C_4, Michalin D_1, Michalin D_2, Michalin E_1, Michalin E_2, Michalin E_3, Michalin E_4
Trzepowo dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Trzepowo X/99/07 z dnia 26.10.2007r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 16, poz.406 z dnia 29.02.2008r. Trzepowo 1_A, Trzepowo 1_B, Trzepowo 1_C, Trzepowo 1_D, Trzepowo 1_E, Trzepowo 2, Trzepowo 3, Trzepowo 4, Trzepowo 5, Trzepowo 6, Trzepowo 7, Trzepowo 8
Trzepowo dla części obszaru wsi Trzepowo, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo (gmina Przywidz) w obszarze ulicy Witosławy (obszar 28.ZR) i obszarze ulicy Mestwina (obszar 34.RM) XII/72/2011 z dnia 30.11.2011r. Dz.Urz.Woj.Pom. poz.293 z dnia 23.01.2012r. Trzepowo 1, Trzepowo 2
Trzepowo Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz XIV/115/2019 z dnia 06.12.2019 r., Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. poz.469 z dnia 16.01.2020 r. Załącznik Nr 1
Trzepowo Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz XLI/326/2022 z dnia 16.11.2022 r., Załącznik nr 2, Załacznik nr 3, Załącznik nr 4 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 01.02.2023 r., poz. 586 Załącznik graficzny nr 1
Piekło Górne fragmentu miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, gmina Przywidz) XXXIX/282/09 z dnia 12.11.2009r., załącznik nr 2, załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 28, poz.482 z dnia 25.02.2010r. Piekło Górne
Piekło Górne Piekło Dolne II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz XII/71/2011 z dnia 30.11.2011r. Dz.Urz.Woj.Pom. poz.292 z dnia 23.01.2012r. Piekło Górne

Strony