Urząd

zestawienie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [mpzp]:

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - MPZP:

Obręb ewidencyjny MPZP Uchwała Rady Gminy Publikacja Załącznik graficzny Uwagi
Piekło Górne Piekło Dolne III dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz XXXI/217/2013 z dnia 30.12.2013 r. Dz.Urz.Woj.2014.1206 z dnia 21.03.2014 r. Piekło Górne
Piekło Górne zmiana fragmentu miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, gmina Przywidz XII/77/2019 z dnia 25.09.2019r., Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 05.11.2019r., poz. 4825 Piekło Górne
Piekło Górne w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz XIX/146/2020 z dnia 22.07.2020 r, Załącznik nr 2, Załacznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 07.09.2020r., poz. 3805 Załącznik graficzny nr 1
Piekło Górne w rejonie ul. Kaszubskiej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz XXIV/204/2021 z dnia 31.04.2021 r, Załącznik nr 2, Załacznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 15.06.2021 r., poz. 2203 Załącznik graficzny nr 1
Piekło Górne Piekło Dolne IV w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz XXXVIII/299/2022 z dnia 28.06.2022 r., Załącznik nr 2, Załacznik nr 3, Załącznik nr 4 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 19.09.2022 r., poz. 3426 Piekło Dolne IV
Nowa Wieś Przywidzka dla obszaru ewidencyjnego Nowa Wieś Przywidzka XXXIX/283/09 z dnia 12.11.2009r., załącznik nr 2, załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 29, poz.490 z dnia 01.03.2010r. Nowa Wieś Przywidzka
Nowa Wieś Przywidzka dla części obrębu geodezyjnego Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz VII/27/2011 z dnia 25.05.2011r. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 119, poz.2404 z dnia 22.09.2011r. Nowa Wieś Przywidzka 1, Nowa Wieś Przywidzka 2
Huta Dolna dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna XXX/210/2013 z dnia 27.11.2013r., załącznik nr 2, załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj. z 2014, poz.42 z dnia 07.01.2014 Huta Dolna
Huta Dolna Huta Dolna I w obrębie geodezyjnym Huta Dolna, gmina Przywidz XVI/123/2020 z dnia 26.02.2020 r., Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 08.06.2020 r., poz. 2623 Huta Dolna I
Huta Dolna Huta Dolna II w rejonie ulicy Żurawi Trakt i ulicy Dąbrowy, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Huta Dolna, gmina Przywidz XXX/239/2021 z dnia 15.11.2021 r. Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 27.12.2021 r., poz. 5107 Załącznik graficzny nr 1
Kozia Góra dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra XXXII/231/2014 z dnia 12.02.2014 r. Dz.Urz.Woj.2014.1415 z dnia 08.04.2014 r. Kozia Góa
Kozia Góra Szklana Góra I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz XXIII/155/2017 z dnia 1.02.2017 r., Załącznik 2, Załącznik 3 Dz.Urz.Woj.Pom.2017.1210 z dnia 10.04.2017 r. Kozia Góra
Kozia Góra Kozia Góra I, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz XIX/145/2020 z dnia 22.07.2020 r., Załącznik nr 2, Załacznik nr 3 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 08.09.2020 r., poz. 3811 Załącznik graficzny nr 1
Miłowo Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz XXXI/257/2021 z dnia 06.12.2021 r., Załącznik nr 2, Załacznik nr 3, Załącznik nr 4 Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 31.01.2022 r., poz. 302 Załącznik graficzny nr 1

Strony