Wydarzenia

 • Dane: 2020-04-01
  Dzięki uprzejmości Przyjaciół z Trąbek Wielkich Urząd Gminy zakupił kolejną partie materiałów przeznaczonych na maski ochronne.
 • Dane: 2020-04-05
  Konkurs "...gdy wirus zaraża...narysuj kucharza" W tak trudnym okresie dla nas wszystkich, chcemy trochę umilić czas dzieciom oraz młodzieży
 • Dane: 2020-03-20
  Kupienie płynu do dezynfekcji niemal graniczy już z cudem, a oprócz mycia rąk, dezynfekcja jest bardzo istotna !
 • Dane: 2020-03-18
  Jedna z propozycji spędzania czasu w domu to obejrzenie ciekawych propozycji filmowych. Te zaprezentował nam Klub filmowy

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz

 

Projekt p.t. „Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działania 03.01 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu : 2018-09-03 - 2020-08-31

Wartość projektu:  878 467,50 zł                   

Dofinansowanie projektu  z UE: 746 697,37 zł

 

Projekt będzie realizowany zgodnie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji obu płci, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami.

Beneficjentami projektu są  przedszkolaki i nauczyciele OWP:

• Szkoły Podstawowej w Przywidzu,

• Szkoły Podstawowej w Pomlewie

• Szkoły Podstawowe w Trzepowie

 

Cele projektu:

-   utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego  

-   podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania  przedszkolnego

poprzez:

1. utworzenie dodatkowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego w OWP w Przywidz (bieżące funkcjonowanie dodatkowej grupy dzieci w nowo zaadaptowanych pomieszczeniach);

2. dodatkowe zajęcia  w OWP  w Przywidzu, Pomlewie i Trzepowie (zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z arteterapii, zajęcia matematyczno-logiczne, zajęcia - kółko ekologiczne -Mały przyrodnik, zajęcia - kółko informatyczne- Mistrzowie kodowania junior, zajęcia  z j.angielskiego oraz zajęcia z twórczego myślenia i ruchu;

3. wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK  w pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniu ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Planowane efekty:

- wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w wyniku  zaadaptowanych pomieszczeń na cele edukacyjne;

- rozwój i wzrost umiejętności przedszkolaków na płaszczyźnie społecznej, emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej z wykorzystaniem zakupionych pomocy i wyposażenia  dydaktycznego;

- zwiększenie kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania przedszkolaków.

 

Dokumenty: