Urząd

obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod...

Data publikacji: 
poniedziałek, 29 Czerwca, 2015
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz