Urząd

obwieszczenia

budowa linii napowietrznej SN 15kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz przebudo...

Data publikacji: 
poniedziałek, 24 Lipca, 2017
Przedmiot: 
budowa linii napowietrznej SN 15kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działce nr 274 położonej w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz