Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.5.2018.DA z dnai 25 kwietn...

Data publikacji: 
środa, 25 Kwietnia, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.5.2018.DA z dnai 25 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 116/2, 110, 113/6, 118. 113/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz