Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P,6733.6.2018.DA z dnia 6 czerwca...

Data publikacji: 
środa, 6 Czerwca, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P,6733.6.2018.DA z dnia 6 czerwca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej wraz ze złączem kablowym średniego napięcia na działkach 86, 81, 80, 82, 79/22, 79/25 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, gmina Przywidz