Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji GN.P.6733.8.2018.DA z dnia 6 lipca 2018 r...

Data publikacji: 
piątek, 6 Lipca, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji GN.P.6733.8.2018.DA z dnia 6 lipca 2018 roku o ustaleniu kokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie wodociągu w miejscowości Piekło Górne, na działkach nr 146/3 i 140 w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz