Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
piątek, 6 Lipca, 2018
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 04.07.2018 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie lini kablowej nn 0,4 kV na działce 298/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz