Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji w dniu 01.10.2018r. decyzji znak: GK.O.70...

Data publikacji: 
wtorek, 2 Października, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji w dniu 01.10.2018r. decyzji znak: GK.O.7032.29.2018 zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gminy Przywidz przez "WC SERWIS" Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808