Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwest...

Data publikacji: 
poniedziałek, 15 Października, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wodociągu w miejscowości Piekło Dolne, na działce nr 63 w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz