Urząd

obwieszczenia

ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie siec...

Data publikacji: 
piątek, 2 Listopada, 2018
Przedmiot: 
ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - tłocznej na działce nr 121/14 w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz