Urząd

obwieszczenia

Budowa słupowych stacji transformatorowych SN/NN, budowa linii kablowych SN 15kV i NN 0,4k...

Data publikacji: 
wtorek, 11 Grudnia, 2018
Przedmiot: 
Budowa słupowych stacji transformatorowych SN/NN, budowa linii kablowych SN 15kV i NN 0,4kV oraz budowie linii napowietrznej NN 0,4 kV na działkach 340/3, 231 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra oraz działce 135/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Jodłowno, gmina Przywidz