Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.14.2018.DA z dnia 8 styczn...

Data publikacji: 
wtorek, 8 Stycznia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.14.2018.DA z dnia 8 stycznia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie słupowych stacji transformatorowych SN/nn, budowie linii kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV oraz budowie linii napowietrznej nn 0,4kV na działkach 340/3, 231 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra oraz działce 135/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Jodłowno, gmina Przywidz