Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 z dn...

Data publikacji: 
środa, 16 Stycznia, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 11.01.2019r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach 81, 86, 79/41, 79/35 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, gmina Przywidz