Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2019.DA z dnia 18 lutego...

Data publikacji: 
poniedziałek, 18 Lutego, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2019.DA z dnia 18 lutego 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 81, 86, 79/41, 79/35 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, gmina Przywidz