Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowani...

Data publikacji: 
środa, 27 Lutego, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz.