Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia na wniosek Firmy STANEL Stanisław Skulimowski z Gołębiewa W...

Data publikacji: 
piątek, 18 Stycznia, 2013
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia na wniosek Firmy STANEL Stanisław Skulimowski z Gołębiewa Wielkiego działającej w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddziałw Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 z dnia 19.12.2012 r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.23.2012.DA z dnia 18 stycznia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 13, 16, 11/4, 11/6 w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka, obręb Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz