Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
czwartek, 21 Marca, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 15.03.2019 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Sebastiana Hinc przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 8/46, 24, 8/71 położonych w obrębie ewidencyjnym Częstocin, gmina Przywidz