Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2019.DA z dnia 11 kwietn...

Data publikacji: 
czwartek, 11 Kwietnia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2019.DA z dnia 11 kwietnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 8/46, 24, 8/71 położonych w obrębie ewidencyjnym Częstocin, gmina Przywidz