Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2019.DA z dnia 12 kwietn...

Data publikacji: 
piątek, 12 Kwietnia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2019.DA z dnia 12 kwietnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 83, 68, 67, 72/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.