Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.4.2019.DA z dnia 29 kwietn...

Data publikacji: 
poniedziałek, 29 Kwietnia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.4.2019.DA z dnia 29 kwietnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 55/7, 60/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz.