Urząd

obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
poniedziałek, 22 Lipca, 2019
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, Gmina Przywidz oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, gmina Przywidz) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko