Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2019.DA z dnia 12 sierp...

Data publikacji: 
poniedziałek, 12 Sierpnia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2019.DA z dnia 12 sierpnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 340/3 i 345/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra, gmina Przywidz.