Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.10.2019.DA z dnia 12 sierp...

Data publikacji: 
poniedziałek, 12 Sierpnia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.10.2019.DA z dnia 12 sierpnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV (wymiana słupa) na działce 105 położonej w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna i działce 1/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz.