Urząd

obwieszczenia

Wojewoda Pomorski zawiadamia, ża zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 34 ust. 2 punkt 3 u...

Data publikacji: 
poniedziałek, 19 Sierpnia, 2019
Przedmiot: 
Wojewoda Pomorski zawiadamia, ża zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 34 ust. 2 punkt 3 u.i.s.p., po rozpatrzeniu wniosku nr TLL/3306/19/MZ z dnia 18 lipca 2019r. (wpłynął w dniu 19 lipca 2019r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165, reprezentowanych przez Pana Macieja Zielonkę, w dniu 14 sierpnia 2019r. wydał decyzję nr WI-III.747.1.10.2019.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń", w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.i.s.p., dla działek ewidencyjnych nr 254/1 i nr 256/1 obręb Marszewska Góra w gminie Przywidz.