Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2019.DA z dnia 9 wrzesn...

Data publikacji: 
poniedziałek, 9 Września, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2019.DA z dnia 9 wrzesnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej Sn 15kV/nn 0,4 kV polegającej na demontażu istniejących linii napowietrznych i stacji transformatorowej oraz budowie w nowych lokalizacjach linii napowietrznej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach 90/2, 92/1, 92/2, 92/3. 92/4, 92/5, 92/7, 92/8. 98 położonych w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz