Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.13.2019.DA z dnia 7 paździ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 7 Października, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.13.2019.DA z dnia 7 października 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej oraz złącza kablowego na działkach 48, 21, 102, 77 położonych w obrębie ewidencyjnym Częstocin, gmina Przywidz.