Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowani...

Data publikacji: 
poniedziałek, 18 Listopada, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Huta Dolna I w obrębie geodezyjnym Huta Dolna gmina Przywidz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko