Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.14.2019.DA z dnia 2 grudni...

Data publikacji: 
poniedziałek, 2 Grudnia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.14.2019.DA z dnia 2 grudnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej na działkach 104/38 i 116/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra gmina Przywidz.