Urząd

obwieszczenia

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przywidzprzeprowadzonych W dniu 10 marc...

Data publikacji: 
poniedziałek, 11 Marca, 2013
Przedmiot: 
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przywidz przeprowadzonych W dniu 10 marca 2013 r.