Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
środa, 11 Grudnia, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz V w rejonie ul. Tartacznej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz