Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
wtorek, 14 Stycznia, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.11.2019 r. uzupełniony dnia 09.01.2020 r. Pani Jolanty Kołkowskiej przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 90 wraz z przyłączami na działce 168/20 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz