Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjn...

Data publikacji: 
poniedziałek, 3 Lutego, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych wraz z częścią gastronomiczną i samoobsługową myjnią samochodową na działce 114, obręb Miłowo, gm, Przywidz". Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 25.11.2019 r. (data wpływu: 02.12.2019 r.)., uzupełniony pismem złożonym 21.01.2019 r. przez Wojciecha Grzenkowicza, zamieszkałego przy ul. Chmielewskiej 17, 83-300 Kartuzy.